Hviezda slovenského rapu Škotyceps (lyrics+preklad)

Hviezda slovenského rapu Škotyceps (lyrics+preklad)

28/01/2020 0 Od Psychoman

Lyrics: Sick a one day shara party “eX tone”. Mali šorjen, mari semo tina-kitse rototón. He my name: maly Shcotyceps, him him he my name: maly Shcotyceps, he my name: maly Shcotyceps, him him he my name. Historo, khumu nakli fama ecoté. Maly Shcotyceps—mapa exemton.
Tsikfain eroteron? Shk the bomba kai teny eX. Far beery cherry M. Maly Shcotyceps-he my name: maly Shcotyceps, him him he my name: maly Shcotyceps, he my name. Dis tuno kafu paryen, temu tony seky ten. Tcumusmu ma pariken…

Vysvetlenie: Sick a one day shara party “eX tone” – jeden chorý deň zdielame party “eX tone” (angličtina)
mali šorjen – trochu farebný (chorvátčina)
mari semo tina – veľke osivo (rumunčina)
kitse rototón – nasadiť rotačnú trubicu (estónčina)
he my name – on moje meno (angličtina)
historo – história (španielčina)
khumu nakli – závraty tu (zuluština)
fama – sláva (španielčina)
ecoté – vyzliekol (francúžtina)
mapa exemtop – vzorová mapa (portugalčina)
Tsikfain eroteron – aké miláčik? (gréčtina)
shk the bomba kai teny eX – Shk bomba oheň eX (malgaština)
Far beery cherry M – čerešnové pivo ďaleko M. (angličtina)
M – malý
dis tuno kafu paryen – stávka na desať ton kávy (haitská kreolčina)
temu tony seky ten – uvidíme sa neskôr (malgaština)
tcumusmu ma pariken – chceš byť zaujímavý (indonézština)

Preklad: Jeden chorý deň zdielame party “eX tone”. Trochu farebný, veľké osivo-nasadiť rotačnú trubicu. On moje meno: Maly Škotyceps, jeho jeho moje meno: maly Škotyceps, on moje meno: maly Škotyceps, jeho jeho on moje meno. História, závraty tu sláva vyzliekol. Maly Škotyceps—vzorová mapa. Aké miláčik? Škd bomba oheň eX. Ďaleko čerešňové pivo M. Maly Škotyceps-on moje meno: maly Škotyceps, jeho jeho on moje meno: maly Škotyceps, on moje meno. Stávka na desať ton kávy, uvidíme sa neskôr. Chceš byť zaujímavý…